Cara berkomunikasi dengan kanak-kanak yang berkesan

Menubuhkan rasa percaya dengan anak
Ibu bapa harus memperluas ruang lingkup komunikasi dengan anak-anak mereka,

Selain kerja sekolah, kita juga mesti mengambil berat tentang kebahagiaan dan masalah anak-anak.

Ibu Bapa adalah role model untuk anak-anak

Kaedah komunikasi yang baik dapat meningkatkan interaksi antara ibu bapa dan anak-anak,

Kaedah komunikasi yang tidak baik akan menghalang perkembangan kanak-kanak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *